IODP Proceedings    Volume contents     Search

Operational and technical staff

Shipboard personnel and technical representatives

Captains (Seadrill)
Kazuo Ichiyama
Yasushi Minoura
Yuji Onda

Offshore Installation Managers (Seadrill)
Simon Cook
Bjorn Hansson
Scott Pederson

Operations Superintendents (CDEX)
Tsuyoshi Abe
Ikuo Sawada

Core-Log-Seismic Integrators (CDEX)
Yukari Kido
Yoshinori Sanada

Coring Supervisors
Robert Aduddell (USIO)
Joe (Bubba) Attryde (ODL)
James T. Aumann (AAI)

Curators (Marine Works Japan)
Yohei Arakawa
Satoshi Hirano
Masaru Yasunaga

Data Consulting Service Senior Geophysicist (Schlumberger)
Liu Wei

Downhole Measurements Technician (USIO)
Michael Meiring

Downhole Tools Engineers
Dean Ferrell (USIO)
Yoshinori Sanada (CDEX)

Drilling Engineers (CDEX)
Kazuhiro Higuchi
Daiji Ikenomoto
Kunihiro Muta
Tomokazu Saruhashi

Information Technology Managers (CDEX)
Yoshihiro Shiga
Kyoma Takahashi

Laboratory Officers (Marine Works Japan)
Kazuhiro Hayashi
Toshikatsu Kuramoto

Assistant Laboratory Officers (Marine Works Japan)
Hiroaki Muraki
Tomoyuki Tanaka

Laboratory Technicians (Marine Works Japan)
Yasuhiro Arii
Saya Anzai
Akihiko Fujihara
Shoko Fujii
Tsutomu Fujii
Toru Fujiki
Yuji Fuwa
Ayaka Hatsuyama
Yasushi Hashimoto
Yuya Hitomi
Tetsuharu Iino
Masumi Ishimori
Naoya Kanna
Yusuke Kawana
Yoshiki Kido
Yuji Kotani
Ryo Kurihara
Lena Maeda
Junji Matsushita
Shunsuke Miyabe
Takumi Miyahara
Junichi Mizuno
Takami Mori
Soichi Moriya
Hideki Mukoyoshi
Yukihiko Nakano
Kimiko Nishijima
Masahiro Nishimura
Takuroh Noguchi
Yoshifumi Noiri
Daisuke Nyui
Yuko Sagawa
Masumi Sakaguchi
Hajime Sato
Yusuke Sato
Miyabi Shunsuke
Akira So
Toshikatsu Sugawara
Kazuhiro Sugiyama
Tomohiko Sugiyama
Kei Suminaga
Nami Suzuki
Takahiro Suzuki
Youhei Taketomo
Tamami Ueno
Hideki Yamamoto

Logging-While-Drilling Engineers (Schlumberger)
Yang Kai Chi
Mario Jakulj
Qin Guang Ming
Marcelo Tanaka
Chen Xi

Publication Assistants
Chiaki Igarashi (CDEX)
Yusuke Kubo (CDEX)
Ginny Lowe (USIO)
Deborah Partain (USIO)
Katerina E. Petronotis (USIO)
Sean Toczko (CDEX)

seismicVISION Personnel (Schlumberger)
Sharrif Faruk
Naveen Sundra
Akira Yoshizawa
Afiq Zainudin

Technical Advisers (CDEX)
Kazumasa Kato
Katsuyoshi Koseki
Tsuyoshi Miyazaki
Yuichi Shinmoto
Kazuyasu Wada

Wellsite Geologists (CDEX)
Chikara Hiramatsu
Gyuhwan Jo
Toshio Kaminishi
Arata Kato
Kiyoshi Koide
Takeshi Maki
Toru Nakasone
Shigenobu Uraki
Fujio Yamamoto
Hiroyuki Yokoyama

IODP-USIO Publication Services staff*

Karen Benson
Production Specialist II

Gudelia (“Gigi”) Delgado
Senior Publications Coordinator

Patrick H. Edwards
Production Specialist III

Jaime A. Gracia
Supervisor of Production

Jenni Hesse
Editor II

Shana C. Lewis
Editor III

Ginny Lowe
Reports Coordinator

Amy McWilliams
Editor III

Angeline T. Miller
Publication Services Manager

Deborah L. Partain
Supervisor of Graphics

Lorri Peters
Supervisor of Editing

M. Kathleen Phillips
Publications Specialist

Kenneth Sherar
Production Specialist II

Jamie Smidt
Graphics Specialist II

Kelly VonDrehle
Graphics Specialist II

Travis Ward
Student Worker

Ann Yeager
Distribution Specialist

*At time of publication