IODP Proceedings    Volume contents     Search

Operational and technical staff

Shipboard personnel and technical representatives

Captains (Mantle Quest Japan)
Yasushi Minoura
Yuji Onda

Offshore Installation Managers (Mantle Quest Japan)
Seizaburo Higuchi
Stephen Krukowski

Operations Superintendents (CDEX)
Tsuyoshi Abe
Ikuo Sawada

Curators (Marine Works Japan)
Yohei Arakawa
Satoshi Hirano
Masaru Yasunaga

Assistant Curators (Marine Works Japan)
Toru Fujiki
Tatsuya Kawai
Lena Maeda

Coring Supervisor (AAI)
Jim Aumann

Downhole Tools Engineers
Tan Ting Cheng, Baker Oil Tools
Yu Ito, Schlumberger
Yang Ning, Schlumberger

Drilling Engineers (CDEX)
Daiji Ikenomoto
Yasuhiro Kawano
Yoshinori Masumoto
Tomokazu Saruhashi

Information Technology Manager (CDEX)
Shigemi Matsuda

Laboratory Officers (Marine Works Japan)
Hiroaki Muraki
Toshikatsu Kuramoto

Assistant Laboratory Officers (Marine Works Japan)
Toru Fujiki
Soichi Moriya
Tomoyuki Tanaka

Laboratory Technicians (Marine Works Japan)
Akihiko Fujihara
Yuji Fuwa
Yasushi Hashimoto
Kentaro Hatakeda
Yoko Isoda
Yoshiki Kido
Ryo Kurihara
Yutaka Matsuura
Shunsuke Miyabe
Kazuki Harumoto
Hiroyuki Hayashi
Yuya Hitomi
Stomi Kame
Tatsuya Kawai
Sayaka Kawamura
Toru Koizumi
Yuki Miyajima
Soichi Moriya
Hideki Mukoyoshi
Yukihiko Nakano
Masahiro Nishimura
Tetsuhara Nishino
Toshikatsu Sugawara
Tomohiko Sugiyama
Takahiro Suzuki
Yohei Taketomo
Naotaka Togashi
Hiroki Ushiromura

Publication Assistants (USIO)
Ginny Lowe
Lorri Peters

Operations Geologists (CDEX)
Kyo Furuya
Takayasu Honda
Atsushi Ibusuki
Toshiro Kaminishi
Kiyoshi Koide
Kazuhiro Takahashi
Shigenobu Uraki


IODP-USIO Publication Services staff*

Karen Benson
Production Specialist II

Molly Chamberlin
Student Assistant

Gudelia ("Gigi") Delgado
Senior Publications Coordinator

Patrick H. Edwards
Production Specialist III

Lindsey Falco
Student Assistant

Tim Fulton
Graphics Specialist II

Jaime A. Gracia
Supervisor of Production

Sarah Gracia
Student Assistant

Kirstin Hein
Student Assistant

Jenni Hesse
Editor II

Rhonda Kappler
Graphics Specialist II

Laura Koehler
Graphics Specialist II

Shana C. Lewis
Editor III

Ginny Lowe
Reports Coordinator

Amy McWilliams
Editor III

Angeline T. Miller
Manager of Publication Services

Erin L. O’Roke
Editor II

Deborah L. Partain
Supervisor of Graphics

Lorri Peters
Supervisor of Editing

M. Kathleen Phillips
Publications Specialist

Kenneth Sherar
Production Specialist II

Crystal Wolfe
Production Specialist II

Ann Yeager
Distribution Specialist

*At time of publication